iLearning

Typografie
Měrný systém (Didotův)
1 bod = 0,3759 mm 1 cicero = 12b = 4,513 mm

Měrný systém (Monotypový)
1 point = 0,3525 mm
1 pica = 12b = 4,23 mm

 


Dělení písma
1.    Dynamická antikva (Centaur, Garamond)     
2.    Přechodová antikva (Baskerville, Fournier)
3.    Statická antikva (Didot, Bodoni)
4.    Lineární serifové (Public, Latin, Claredon)
5.    Lineární bezserifové statické (Helvetica)
6.    Lineární bezserifové geometricky konstruované (Futura)
7.    Lineární bezserifové dynamické (Antique Olive)
8.    Lineární antikva (Optima)
9.    Kaligrafické písmo (Bank Script, Arabela)
10.  Volně psané písmo (Signal, Time Script)
11.   Lomená písma

 

Vyznačovací varianty písma
polotučná, tučná - nasílené základní písmo
Cursiva - skloněné základní písmo
Italica - kreslené nakloněné písmo

 

Hladká sazba
Sazba z jednoho stupně, druhu a řezu písma

 

Barevné prostory - RGB
aktivní zobrazovací zařízení (obrazovky, projektory),
snímače (kamery, scanery,
digitální fotoaparáty)
Aditivní (sčítací) barevný model

 

CMY(K)
digitální a klasický tisk Subtraktivní (odečítací) barevný model

 

Duplex, triplex, kvadruplex
Tisk dvěmi, třemi nebo čtyřmi tiskovými barvami

 

Gamut
reprodukovatelný podsoubor barev viditelného spektra barev

 

Barevná hloubka
udává počet od sebe rozlišitelných barevných odstínů. Vyjadřuje se v dvojkové soustavě.
(21 = dva odstíny, 28 = 256 odstínů,
210 = 1024 odstínů)

 

CIE Lab
Nezávislý barevný prostor (není definován pomocí primárních barev jako závislé barevné prostory)
L - jas a - barevné tóny  zelené až červené b - barevné tóny modré až žluté

 

Rozeta
Uspořádání bodů tiskové rastru. Pro oko minimálně rušící interferenční obrazec

 

Rozlišení (dpi)
Počet zobrazovacích bodů na jednotku délky

 

Frekvence (lpi)
Frekvence tiskového rastru (Lines Per Inch) - počet tiskových bodů na jednotku délky (novinové a ofsetové papíry 75-133 lpi, natírané papíry 150 -200 lpi,
velkoplošné aplikace 15-20 lpi)
 


Stochastický rastr
frekvenčně modulovaný tiskový rastr. Všechny tiskové body mají stejnou velikost, barevnost se řídí hustotou bodů.


Artwork
profesionální zpracování obrazového materiálu
retuše, montáže, barevná optimalizaceColor Management
Správa barev v celém výrobním řetězci

 


ICC profily
Přesný barevný popis konkrétního zařízení

 


Pasovací značky
značky pro správné nastavení a kontrolu soutisku jednotlivých barev při tisku  

 

Ořezové značky
v datech označují konečný (čistý) formát tiskoviny. Umístěny  v místě ořezu.

 


Greif
nepotisknutelný okraj tiskového archu (spodní hrana, která je nutná pro uchycení papíru tiskovým strojem)

 


Tiskový arch
formát papíru, který nakládáme do stroje

 


Tisk Rub/Líc
tiskový arch je potiskován z obou stran (z rubu i líce)

 


Tisk na obrátku
jednotlivé užitky na tiskovém archu jsou vyřazeny tak že na levé polovině archu je rub a na druhé pravé polovině je líc. Po vytištění první strany se TA otočí zprava doleva a pokračuje se s tiskem na druhou stranu TA - spoří se příprava tiskového stroje.

 


Tisk na klopení
jednotlivé užitky jsou vyřazeny na tiskovém archu na horní polovině je rub a na dolní polovině líc. Po potištění první strany tiskového archu se arch otočí ze spodu nahoru a pokračuje se v tisku.
Výhodou je úspora přípravy stroje a nevýhodou je greif na obou stranách (umenšuje nám užitečnou plochu TA)

 

Vyřazení na arch pro V1
Minimální vyřazení je jako dvoulist.
Podle formátu je pak možný čtyřlist či osmilist

 


Řezání
nejjednodušší finální úprava tiskovin na finální formát. Provedený řez musí být rovný, plocha řezu hladká a řezy musí svírat pravé úhly. měkké materiály řežeme při vyšším tlaku lisu, tvrdé za malého tlaku lisu.
Některé nedostatky při řezání: otisk žebrování na vrchních arších - způsobeno vysokým tlakem lisovadla na stoh řezaného papíru - možné odstranit nasazením krycích plechů, které rozprostřou sílu. Otřepené okraje způsobené tupým nožem.

 

Výseky a ohyby
finální tvarová úprava na výsekovém automatu pomocí výsekové formy.
Výseková forma - nejčastěji rovná dřevěná deska s drážkami (překližka 15-18 mm silná) osazená sekacími, perforovacími, nařezávacími nebo rýhovacími (bigovacími) noži.
Omezení pro tvar výseku - nejmenší vzdálenost jednotlivých tvarů mezi sebou na archu je 4-5 mm. Nejmenší vzdálenost mezi bigy je 3 mm. Minimální průměr otvoru  je 6 mm. Příliš malé detaily a dlouhé tenké špičky nelze udělat vzhledem k omezeným možnostem ohýbání výsekového nože - lze udělat úhel cca 30°.
Podklady - přenos tvarů na desku fotochemickou cestou na základě vysvíceného filmu s obrazem výseku
Cena - výseková forma cca 8 Kč/cm nože,  Cena - za vyseknutí cca 1 Kč za zdvih výsekového automatu (výsek v rámci jednoho archu)

 


Trojřez
ořez stohu papíru ze tří stran

 


Falcování
překládání (ohyb) listů papíru (do 150-170 g/m2 )

 


Bigování
příprava pro falcování u vyšších gramáží papíru (rýha vytvořená tupým nožem). Nad 170 g/m2 je bigování nezbytné aby nedocházelo k trhání ohnutého hřbítku.

 


Perforování
narušení papíru řadou děr, které umožňují snadnější trhání v místě perforace. (na falcovačce či bigovačce, popř. součástí výsekové raznice)

 


Snášení
kompletace jednotlivých částí tiskoviny do správného pořadí před dalším zpracováním. Možno strojově či ručně.

 


Vkládání
vkládání jednotlivých listů či složek do hotových vazeb.

 


Děrování
výroba otvorů v tiskovině (zejména vrtáním)

 


Oboustranná lepící páska
předpřipravená páska s lepidlem na rubu i líci. Používá se v knihárnách pro snadné slepení dvou materiálů

 


Násek
naseknutí silnějších materiálů cca do jedné poloviny tloušťky pro snadnější ohyb v místě náseku. Používá se u silnějších materiálu pro snadnější ohyb a u samolepek k proseknutí lepícího materiálu. Nelepící krycí podložka zůstává neproseknutá.

 


Split   
násek krycího papíru na zadní straně samolepek, který usnadňuje jeho snímání ze samolepky

 


Kašírování
slepování minimálně dvou materiálu v rozsáhlé ploše. Nejčastěji spojení potištěného archu s tuhou lepenkou. Nevýhodou je že jsou vidět okraje lepenky. Provádí se strojově. Doporučuje se kašírovat z obou stran, aby se výsledný produkt nekroutil. Doporučená minimální gramáž pro kašír je 150 g/m2. Její použití minimalizuje prosvítání lepidla a podložky. Další zpracování kašírovaných archů je možné až po 24 hod. Pro oboustranný kašír Tlamin / Tnelamin se doporučuje pro nelaminovanou stranu použít o 50 g vyšší gramáž. Pro kašír v B1 se doporučuje používat 200 g nelaminovaný papír nebo 150 g laminovaný papír

 


Oblepování (zabalovák)
obdoba kašírování, ale spojení materiálu je provedeno až na zadní straně výrobku. Přehneme tiskový arch přes okraje pevné podložky a zalepíme na zadní straně. Nejsou tedy vidět okraje podložky.  Výroba je nutná ručně. Doporučený materiál pro oblepování je 200-300 g/m2. Jádro obalováku může papírové popř. z polystyrenu.

 


Balení
zatavení do folie, zabalení do papíru či krabic. Možno dodat i volně na paletách. Doporučuje se vhdoně prokládat, zabezpečit proti sesuvu a kritická místa (rohy palety).

 


Přídavky materiálu
při kalkulaci se připočítávají potřebné technologické přídavky na konkrétní úkony při výrobě. (pasování barev, seřízení dalších knihařských strojů)

 


Náhled
kontorla barevnosti či jiných důležitých fází výroby

 


Lakování
povrchová úprava tiskovin. Lze použít lak lesklý nebo matný uplatňovaný celoplošně nebo parciálně.
Lakování tiskové (ofsetové) - nanášení pomocí poslední barvové věže tiskového stroje. Nízká výsledná kvalita, vysoký obsah organických rozpouštědel. Disperzní lakování - pevné syntetické polymerní částice rozpustné ve vodě nanášené na tiskovinu. Po vysušení vzniká pevný film který má tendenci kopírovat drobné nerovnosti tiskoviny a není tedy možné dosáhnout příliš vysokého lesku. Online napojené na tiskový stroj.
UV lakování - laky s fotoiniciátorem citlivým na ultrafialové záření. Vlivem UV záření dochází k rychlé polymerizaci (vytvrzení laku). UV laky se vyznačují vysokým leskem a větší vodě odolnou vrstvou. Většinou off-line zařízení neboť UV lak nesmí přijít do styku s ofsetovými barvami pokud nejsou 100% suché.
Voňavé laky - lak doplněný mikrokapslemi s vůní, které při otěru praskají a uvolňují voňavou esenci.

 


Laminace
celoplošná povrchová úprava tiskoviny polypropylenovou či polyesterovou folií (nelze aplikovat parciálně). Tato úprava zvyšuje mechanickou odolnost a vlhkovzdornost tiskoviny, u velkoformátových tisků zajišťuje také předevší UV stálost barevného podání tisku. Provedení lze volit matné či lesklé s různou tloušťkou folie. Lesklá laminace umocňuje vnímání hloubky, jasu a kontrastu barev. Pro prosvětlované produkty je nutné volit lesklou laminaci. U velkoformátových tisků (nad 1 m2), při hrozbě odlesků snižujících čitelnost, je dobré zvolit matnou laminaci - laminace zajišťuje především ochrannou funkci. U maloformátových tisků volíme lesk či mat dle vkusu a v závislosti na požadovaném výtvarném řešení. Laminovat lze materiál s plošnou hmotností od 115 do 400 g/m2. U materiálů do gramáže cca 200 g je potřeba počítat s možností kroucení při jednostranné laminaci. Směr vlákna by měl být rovnoběžný s osou válce. (Důležité zejména pro gramáže do 200 g kde je velká náchylnost k mačkání archů)
Laminace za tepla - folie s lepidlem je aplikována na tiskovinu při teplotě cca 110 C, oboustranně či jednostranně. Použití pro nižší náklady tiskovin. Vyšší cena než laminace za studena.
Laminace za studena (suchou cestou) - samolepící folie je lepena tlakem, jednostranně či oboustranně. Použití - inkoustové tisky
Laminace za studena (mokrou cestou) - mezi nelepivou folii a papír je nanášena vrstva lepidla a následně spojena tlakem. Použití - vyšší náklady tiskovin (nižší cena než laminace za tepla)


Speciální lamina
Rastrované lamino - lamino s plastickým reliéfem. Dvě technologie výroby - a) běžná laminace materiálu dodatečně rastrovaná pomocí speciálního stroje působením tlaku a tepla (nevýhodou je protlačení reliéfu i na druhou stranu laminovaného materiálu, levnější technologie, folie s tloušťkou cca 12 mikronů). b) opatření materiálu folií s již rastrovaným reliéfem (reliéf je možný jen na jedné straně, druhá strana může zůstat hladká, dražší technologie, folie s tloušťkou cca 30 mikronů)

 


Ražba
otisk reliéfní formy do materiálu (papír, kůže, plast).

 


Druhy ražby
a) ražení za studena s barvou
b) za tepla s folií (suchá ražba). Folie s barevnou či kovovou vrstvou
c) slepá ražba (ražba bez barvy) - slepotisk
d) vysokoreliéfní ražba - ražba je prováděna dvěma formami najednou (negativní matricí a pozitivní patricí)
Ražba bez razníku (dieless) - na materiál je flexotiskovou formou vytištěna grafika speciálním lepidlem a pak je tlakem za studena aplikována jemná kovová folie. Po jejím odtržení zůstane folie nalepena pouze na místech, kde bylo naneseno lepidlo. Efekt má vzhled jako při ražbě za tepla folií. Touto technologií lze docílit i autotypického efektu.

 

Hologram
bezpečnostní optický prvek který nese dvourozměrnou nebo trojrozměrnou obrazovou informaci. Obraz je tvořen přesně formovanými vrypy na kovové folii.  Vrypy jsou velmi tenké a zapisované s vysokou hustotou. Na materiál jsou aplikovány technikou foliové ražby nebo jako samolepka.

 


Trigram/Lenticular
“animované” efekty či obrázky s 3D efekty.
Na základě postupného zobrazování sekvence obrázků přes systém lineárních čoček na plastové desce můžeme vytvářet tyto základní efekty:
Morphing - postupný přechod jednoho objektu v druhý
Fliping - skokový přechod jednoho objektu v druhý
Animace - pohyb
3D efekt - iluze prostoru

kompletní servis 

a poradenství v reklamní produkci

 

+420 724 085 655 | producer@printproduction.cz

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon