top of page
eLearning

Typografie

Měrný systém (Didotův)

1 bod = 0,3759 mm 1 cicero = 12b = 4,513 mm

 

Měrný systém (Monotypový)

1 point = 0,3525 mm1 pica = 12b = 4,23 mm

verzalky.jpg
ucari.jpg

Zarovnání do bloku   

dobloku.jpg

Zarovnání na střed

nastred.jpg

Zarovnání do prava

napravo.jpg

Dělení písma

1.    Dynamická antikva (Centaur, Garamond)     

2.    Přechodová antikva (Baskerville, Fournier)

3.    Statická antikva (Didot, Bodoni)

4.    Lineární serifové (Public, Latin, Claredon)

5.    Lineární bezserifové statické (Helvetica)

6.    Lineární bezserifové geometricky konstruované (Futura)

7.    Lineární bezserifové dynamické (Antique Olive)

8.    Lineární antikva (Optima)

9.    Kaligrafické písmo (Bank Script, Arabela)

10.  Volně psané písmo (Signal, Time Script)

11.   Lomená písma 

 

Vyznačovací varianty písma

polotučná, tučná - nasílené základní písmo

Cursiva - skloněné základní písmo

Italica - kreslené nakloněné písmo 

 

Hladká sazba

Sazba z jednoho stupně, druhu a řezu písma

Zarovnání do leva

nalevo.jpg

Barevné prostory - RGB

aktivní zobrazovací zařízení

(obrazovky, projektory),

snímače (kamery, scanery,

digitální fotoaparáty)

Aditivní (sčítací) barevný model

RGB_CMYK.jpg

CMY(K)

digitální a klasický tisk

Subtraktivní (odečítací) barevný model

RGB_CMYK.jpg

Duplex, triplex, kvadruplex

Tisk dvěmi, třemi nebo čtyřmi tiskovými barvami

Gamut

reprodukovatelný podsoubor barev

viditelného spektra barev 

 

Barevná hloubka

udává počet od sebe rozlišitelných barevných odstínů. Vyjadřuje se v dvojkové soustavě.

(21 = dva odstíny, 28 = 256 odstínů,210 = 1024 odstínů) 

 

CIE Lab

Nezávislý barevný prostor (není definován pomocí primárních barev jako závislé barevné prostory)

L - jas

a - barevné tóny  zelené až červené

b - barevné tóny modré až žluté

MKO.jpg

Moaré

moare.jpg

Interferenční obrazce mezi vzájemně se překrývajícími rastry

Rozeta

Uspořádání bodů tiskové rastru. Pro oko minimálně rušící interferenční obrazec

Rozlišení (dpi)

Počet zobrazovacích bodů na jednotku délky 

 

 

Frekvence (lpi)

Frekvence tiskového rastru (Lines Per Inch) - počet tiskových bodů na jednotku délky

novinové a ofsetové papíry 75-133 lpi,

natírané papíry 150 -200 lpi,

velkoplošné aplikace 15-20 lpi

Natočení tiskových rastrů

toceni.jpg
rastr4_b.jpg
FMscreen4.tif

Stochastický rastr

frekvenčně modulovaný tiskový rastr. Všechny tiskové body mají stejnou velikost, barevnost se řídí hustotou bodů.

U klasickému autotypickému rastru  je barevnost řízena velikostí tiskového bodu pro každou barvu a body jsou umístěny na přesně definovaném místě (autotypická mřížka
s pravidelnými rozestupy).

U stochastického rastru pravidelná mřížka umístění neexistuje. Tiskový bod u stochastického rastru je samozřejmě daleko menší .

Artwork

profesionální zpracování obrazového materiálu

retuše, montáže, barevná optimalizace

 

Color Management

Správa barev v celém výrobním řetězci 

 

ICC profily

Přesný barevný popis konkrétního zařízení

pasovaci a orez znackyvysek.jpg

Pasovací značky
značky pro správné nastavení a kontrolu soutisku jednotlivých barev při tisku  


Ořezové značky
označují konečný (čistý) formát tiskoviny  


Spadávka
technologické zvětšení barevných ploch přes čistý formát tiskoviny. Minimalizuje viditelnost drobných odchylek při řezání.  


Výsek
Čáry znázorňujícív ýsledný tvar po výseku ostrým nožem


Big
Čáry znázorňující místo kde bude materiál předpřipraven
k ohybu tupým nožem

Maximální formát B1+ (papír na objednávku)
a) 1020 x 720 mm – postery s minimálně 1,5 cm nepotištěnými okraji (tisk bez spadávky)

 

b) 1004 x 694 mm  – postery s potiskem až do kraje
(se spadávkou)

Formát B1 (standard)
a) 1000 x 700 mm – postery s minimálně 1,5 cm nepotištěnými okraji  (tisk bez spadávky)

 

b) 984 x 674 mm  – postery s potiskem až do kraje

(se spadávkou)

Greif

nepotisknutelný okraj tiskového archu (spodní hrana, která je nutná pro uchycení papíru tiskovým strojem) 

 

Tiskový arch

formát papíru, který nakládáme do stroje

Formaty papiru pro potisk.jpg

Vyřazení na tiskový arch A2

vyrazeniRL.jpg

vyřazení A4, barevnost 4/4 (na spad,
dvojřez) – hlavama nebo nohama k sobě

vyřazení A4, barevnost 4/4 (na spad,
dvojřez) – při nerovnoměrných odběrech barvy na archu

vyřazení A5, barevnost 4/4, (na spad, dvojřez)
při nerovnoměrných odběrech vyřazeno individuálně
po domluvě

vyřazení DL, barevnost 4/4 (na spad, dvojřez)
při nerovnoměrných odběrech vyřazeno individuálně
po domluvě

Vyřazení na tiskový arch A1
dvojnásobný arch  A2 – vyřazení analogicky

Vyřazení:
A1 = 2 x A2 = 4 x A3 = 8 x A4 = 16 x A5 = 24 x DL
A2 = 2 x A3 = 4 x A4 = 8 x A5 = 12 x DL

Tisk Rub/Líc

tiskový arch je potiskován z obou stran (z rubu i líce) 

 

 

Tisk na obrátku

jednotlivé užitky na tiskovém archu jsou vyřazeny tak že na levé polovině archu je rub a na druhé pravé polovině je líc. Po vytištění první strany se TA otočí zprava doleva a pokračuje se s tiskem na druhou stranu TA - spoří se příprava tiskového stroje. 

 

 

Tisk na klopení

jednotlivé užitky jsou vyřazeny na tiskovém archu na horní polovině je rub a na dolní polovině líc. Po potištění první strany tiskového archu se arch otočí ze spodu nahoru a pokračuje se v tisku.Výhodou je úspora přípravy stroje a nevýhodou je greif na obou stranách (umenšuje nám užitečnou plochu TA)

 

 

 

 

 

 

Vyřazení na arch pro V1

Minimální vyřazení je jako dvoulist.Podle formátu je pak možný čtyřlist či osmilist

vyrazeni.jpg
vyrazeni_listy.jpg

Tiskové technologie


Flexotisk 
tisk z výšky (tisknocí místa jsou vyvýšena nad netisknoucími), dokáže tisknout i barvotisky srovnatelné s ofsetem. Potiskované materiály - papír, sendvičové materiály na samolepící etikety, fólie z růných plastů. Velmi flexibilní technologie, vysoká výdržnost tiskových forem a rychlost tisku, možnost nekonečných motivů, ale nižší frekvence tiskových rastrů a vysoký nárust tiskového bodu. Využití - obalový průmysl
Špičkové flexotiskové stroje umožňují tisk i 8 barvami. Tisk flexotiskem se vyplácí zejména při tisku velkých nákladů na materiál s rolovým návinem. Předtisková příprava je poměrně nákladná (cca. 10 - 20.000 Kč za flexotiskový válec, v závislosti na složitosti a šířce válce)

 

 

 

 

Ofset
Ofsetová technologie dominuje polygrafickému průmyslu zejména co se týče tisku na papír a podobné savé materiály. Masově rozšířená a poměrně levná technologie s vysokou produktivitou. Takzvaný tisk z plochy využívající rozdílných chemických vlastností tisknoucích a netisknoucích míst na tiskové formě (odpuzování vody a mastné barvy). Tisková forma nemá přímý kontakt s potiskovaným materiálem. Na materiál tiskne nepřímo přes přenosový válec.
Některá rizika: malé negativní písmo - riziko rozpasování, objekty lišící se příliš odběrem barvy umístěné u sebe se budou navzájem ovlivňovat (někdy lze odstranit orientací při tisku). S nástupem CtP technoligie dochází k velkému zrychlení přípravy a jejímu zlevnění a zkvalitnění.
Ofsetové stroje jsou obvykle archové (pro střední a vyšší náklady tiskovin) a rotační pro tisk vyšších nákladů.

 

Druhy archových ofsetových strojů:
dle maximálního formátu tiskového archu:

B3, A2, B2, B1, A0, B0
dle počtu barev - 1,2,4, a vícebarevné stroje

 


Bezvodý ofset
ofset pracující bez přítomnosti vody. Tisková deska je potažena vrstvou, která odpuzuje barvu. Deska se exponuje laserem přímo ve stroji (DI - Direct Imaging) - odstraní se vrchní vrstva a odhalí se spodní vrstva, která barvu přijímá. Výhody: rychlá příprava. Nevýhody: malé částečky prachu vzniklé odlupováním na rozhraní tisknoucích a netisknoucích míst projevujících se bílými flíčky v barevných plochách.

Sítotisk
Technologie tisku: protlačování tiskové barvy přes síto, které je prostupné pouze v místech, kde má dojít tisku.  Hustota vláken síta tvoří výsledný tiskový rastr. Levná a flexibilní technologie s nižší produktivitou.
Sítotisk je tiskovou technologií s velmi širokým uplatněním. Je použitelný na rovinné i válcové plochy, lze tisknout na různě druhy materiálů - plast, papír, kov, textil dřevo. Jediné omezení spojené s potiskem materiálů je závislé na tom zda máme k dispozici barvu schopnou se trvale spojit s daným materiálem.  Typická aplikace a materiály: nanášení vysoce lesklých UV laků a speciálních barev na různé materiály, samolepky, PE tašky, potisk textilu, potisk plastů, plakáty větší než A1, citylighty, billboardy, 3D reklamní předměty.  

 

 

Hlubotisk
Tiskové body jsou pod úrovní netiskových. Barva zatéká dovnitř těchto bodů a tlakem se přenáší na potiskovaný materiál. Množství přenesené barvy se řídí jednak velikostí prohlubně a také její hloubkou.
Využití pro vysokonákladové tiskoviny nebo při výrobě obalů (zejména etiket)

 

tisk_z_vysky.jpg
tisk_ofset.jpg
tisk_síto.jpg
tisk_z_hloubky.jpg

Thermotisk
Thermotisk je zvláštní formou tisku, při které se na potiskovaný materiál nanáší pomocí tepla poměrně masivní vrstva barvy. Vytváří se tak plastický efekt, písmo je vystouplé - reliéfní.
Tato technologie se používá hlavně při tisku vizitek, hlavičkových papírů obálek, pozvánek a dalších reprezentativních tiskovin. Svým způsobem je ochranou proti padělání zmíněných dokumentů.


Digitální tisk
Digitální tisk má své uplatnění v především v oblasti nízkonákladového barevného tisku a ve velkoplošném tisku. Je velice flexibilní, levná a rychlá tisková příprava před zapnutím stroje. Vlastní tisk je ale naopak pomalejší a dražší ve srovnání s kalsickými tiskovými technikami. Kvalita tisku se neustále zvyšuje a dosahuje dnes již kvality srovnatelné s ofsetem (maloformátový digtisk). Tiskne se  pomocí pevného toneru nebo tekutým inkoustem.


Pevný toner -  tisková forma je tvořena elektrostaticky (barva citlivá na elektrostatický náboj je přitahována k hladkému tiskovému válci a následně je přenesena na potiskovaný materiál.)
 

Tekutý inkoust - tisk oddělenými inkousty přímo na potiskovaný materiál se kterým se barva spojuje.

Běžné typy strojů:


malonákladové:
většinou do formátu A3+, archové i pro tisk z role, možnost oboustranného tisku. (Xerox, Scitex ). Tisk v malém nákladu: vizitky, pozvánky, dopisy, brožury atd


velkoformátové:
pro jednostranný tisk z role (formát je vymezen šířkou role a délkou návinu), šířky 1,5 -12 m. Vhodné pro potisk široké škály materiálů (papír, PVC, textil). Tisk billboardů, CLV, Megaboardů, bannerů atd.


Tamponový tisk
vychází principiélně z hlubotisku (tisková místa jsou vyhloubena pod úrovní míst netisknoucích), ale barva z tiskové formy je nanášena na potiskovaný materiál nepřímo přes tampon (silikonová guma různé tvrdosti) Je určen zejména pro potisk 3D předmětů nepravidelného tvaru (propisovačky, zapalovače, lahve) neboť je možno přesně potiskovat i předměty s malým poloměrem zakřivení a dosahovat soutisku více přímých barev.
Maximální průměr potiskované plochy u většiny strojů je 55 mm.

Barvy


Dle způsobu míchání:
CMYK barvy
základní výtažkové (procesní) barvy Cyan, Magenta, Yelow a BlacK


Přímé barvy
každá barva která není vytvářena soutiskem CMYK barev. Jedná se většinou o atraktivní odstíny, které nelze tisknout běžnými výtažkovými barvami (CMYK). Jsou celosvětově přesně definovány (Pantone vzorníky) nebo vsystému HKS

 

 

 

 

 

 

  

PANTONE.jpg
HKS.jpg

Dle mechanismu schnutí:
Konvenční barvy
barvy na bázi minerálních olejů. Schnou oxidací.

 

UV barvy
barvy s reakcí na UV záření.  Schnou působením UV záření. Využívají se pro potisk plechů, folíí a v obalovém průmyslu. Stroje využívané k tisku UV barvami musí mít za každou tiskovou věží energetický náročné UV sušení. Nevýhodou UV barev je energetická náročnost při tisku, vysoký nárust tiskového bodu a malá plasticita barev.


Hybridní barvy
Kombinace UV barev a konvenčních barev. Schnou oxidativně a UV polymerizací, vyžadují méně enrgie než UV barvy, mají kladné vlastnosti UV barev. Stroje pro tisk těmito barvami jsou vybaveny jedním nebo žádným mezisušením a koncové sušení už nemusí být tak výkonné

 

Speciální (efektové Barvy):


Termoreaktivní barvy
barvy měnící svou intenzitu nebo odstín při změně teploty. Používají se barvy s nevratným i vratným efektem. Základní aktivační teploty - 15°, 31°, 45° C

 

Fotoreaktivní barvy
barvy měnící svou intenzitu nebo odstín při změně intenzity osvětlení.

 

Fluorescenční barvy
barvy, které ve tmě vyzařují světlo načerpané předchozí expozicí.


Metalické barvy
barvy obsahující velmi jemné kovové částice. Stříbrný efekt - barva obsahuje hliníkové slitiny. Zlatý efekt - barva obsahuje slitiny mědi a zinku. Tyto barvy jsou náchylné k otěru a je vhodné je proto chránit lakem. Zlatou barvu je dobré pro zvýšení efektu podtisknout (žlutou)

 

Barvy s perleťovým efektem
lak s obsahem perlescentních pigmentů - titanová běloba a slída.

Materiály


Papír
Tiskové médium které je velmi snadno potiskovatelné snadno dále zpracovatelné. (Tenká stejnoměrná vrstva vláken převážně rostlinného původu naplavených vodou na síto, kde proběhne zplstnatění (vzájemné propletení vláken), lisování a zasušení. Nevýhodou tohoto materiálu je snadané podléhání vlivům okolí (vlhkost, menší pevnost, otěruvzdornost)

 


Charakteristické vlastnosti papíru
-  Plošná hmotnost g/m2 - gramáž
-  Tloušťka (v mm)
-  Objemová hmotnost

(plošná hmotnost v g/tloušťka v mm x 1000) = g/cm3
-  Pevnost v tahu
-  Hladkost, bělost, stupeň klížení, obsah vody, neprůsvitnost, potiskovatelnost, směr vlákna

 

 

 

Výpočet hmotnosti papíru
(délka v cm x šířka v cm x plošná hmotnost v g/m2) / 10 000 = hmotnost 1000 archů v daném formátu v kg


 

Dělení papíru
dle plošné hmotnosti
a) papír = do 150 g/m2
b) karton = 151 - 350 g/m2, tužší materiál tvořený jednou nebo několika vrstvami
c) lepenka = nad 180 - 4 000 g/m2 , silnější materiál vzniklý spojením a slisováním většího počtu vrstev zplstněných za mokra
dle způsobu vzniku buničiny z dřevní hmoty
a) dřevité - dřevní hmota rozmělněna mechanicky na buničinu
b) bezdřevé - dřevní hmota rozmělněna chemicky na buničinu


dle zušlechtění svrchní vrstvy papíru
natírané, nenatírané, hlazené, nehlazené, ražené, impregnované, krepované, mramorované


dle druhu vlákna
a) přírodní - dřevní hmota pouze primární
b) recyklované - k primární dřevní hmotě se přidává hmota vzniklá rozvlákněním recyklovaného sběrového papíru

 

dle využití
kreslící, grafické (pro tisk a polygrafické zpracování), hygienické, pro elektrotechniku a elektroniku, technické a průmyslové a ostatní

 

dle stupně klížení - klížené, neklížené


dle tvaru listu - archové a kotoučové


dle obsahu plniv - plněné a neplněné

Nehlazený papír  
papír s drsným povrchem (bez povrchové úpravy na papírenském stroji)

 

Strojně hlazený papír  
hladký povrch papíru je zajištěn hladící stolicí v papírenském stroji

 

Hlazený papír  
hladký až lesklý povrch papíru je zajištěn dodatečným kalandrováním (hlazením) mimo papírenský stroj

 

Ražený papír  
papír se vzorem na povrchu. Ražba probíhá mimo papírenský stroj


Rýhovaný papír  
papír s rovnoběžnými rýhami na povrchu.  Vyrábí se za mokra v papírenském stroji plstěncem.

Základní druhy grafických papírů

 

Dřevité papíry natírané

- LWC (Light Weight Coated) - lehce natírané (většinou jeden lesklý nátěr), 51 - 80 g/m2, především časopisecká produkce pro kotoučový, ale i archový ofsetový tisk

 

Dřevité papíry nenatírané

- SC (superkalandrované), levnější než LWC, ale bělostí a hladkostí se jim blíží, výhradně pro kotoučový tisk- novinové

 

Bezdřevé papíry natírané (křídové)

obecně vyšší plošná hmotnost, vhodné zejména pro archový ofset, jednou, dvakrát až třikrát natírané nátěrem minerálních látek a pojidel a to jak jednostranně (např. pohlednicové kartony) či oboustranně (křídové papíry). Dělíme je dále na lesklé, pololesklé a matné. Luxusní vizáž a snadná potiskovatelnost.

 

Bezdřevé papíry nenatírané (ofsetové)

kancelářské papíry (inkoustové papíry, papíry do kopírek), použítí pro tisk bez vysokých nároků na barevnost (knihy, sešity, laciné letáky)

 

Speciální papíry

rozmanité papíry zajímavé především barvou a strukturou. Nehlazenéa hlazené, ruční, natírané, ražené, polévané, probarvované, povrchově upravené, rýhované, satinované, metalické, pauzovací, umělohmotné, flokáže, digitální, bankovkové diazotypické... Použití pro exkluzivní tiskoviny.

 

Psací a kreslící papíry

psací, sešitové, konfekční, konceptní, letecké, průklepové, náčrtkové

 

Potahové a předsádkové papíry

kembrik, velurové

 

Balicí papíry

sulfátové (kraftlinery), sulfitové (superiory), recyklované (šedáky), hedvábné, pergamenové, pergamin, havana

 

Papíry pro elektrotechniku

kabelové, kondenzátorové, izolačníTechnické a průmyslové papírypytlové, cigaretové, brusné, nábojnicové, filtrační, sací

 

Hygienické papíry

toaletní (kapesníky, ubrousky, ručníky), ubrusové, tapetové

 

Kartóny

 

Tiskové kartóny

ofsetové, lístkovnicové, navštívenkové, natírané ...

 

Psací, kreslicí a rýsovací kartóny

psací, konfekční, kreslicí, akvarelové, rýsovací ...

 

Technické a průmyslové kartóny

fotografické, šablonové, fasciklové, kelímkové, kartóny na vlnitou lepenku ...

 

Ostatní kartóny

albové, paspartovací ...

 

Lepenky

 

1) Ruční lepenky až 4000 g/m2

 

2) Strojní lepenky

a) jednovrstvé (simplexy) - bílé, šedé, hnědé ...

b) dvouvrstvé (duplexy) - horní vrstva z lepších surovin, obvyklé bílá

c) třívrstvé (triplexy) - obě svrchní vrstvy z lepších surovin

 

3) Slepované lepenky

vznikají slepením více vrstev strojních lepenek. Cílem je dosažení vyšší tloušťky, tuhosti či jiných specifických vlastností

 

4) Vlnité lepenky:

vznikají slepením hladkého a zvlněného papíru (2-7 vrstev), při nižší gramáži mají srovnatelné mechanické vlastnosti jako hladké lepenky vyžších gramáží

 

Dvouvrstvá

jedna zvlněná a jedna krycí vrstva. Vhodná pro balení křehkého zboží či dekorační účely. V rábí se i v barevných variantách

 

Třívrstvá

jedna zvlněná a dvě krycí vrstvy

 

Vícevrstvé

vznikají kombinací různých výšek vln

 

Značení výšek vln

vlna “A” - hrubá (4,4 - 5,2 mm silná)

vlna “B” - jemná (2,4 - 3,0 mm silná) - 6,10 mm rozteč, 164 vln na 1 m

vlna “C” - střední (3,3 -3,8 mm silná)  

vlna “E” - mikrovlnná (1,2 - 1,6 mm silná) - 3,20 mm rozteč, 312 vln na 1 m

vlna “F” - (0,75 mm silná) - 2,40 mm rozteč, 417 vln na 1 m

vlna “G” - (0,60 mm silná) - 1,80 mm rozteč, 556 vln na 1 m

 

5) Skládačkové lepenky:

dělíme natírané a nenatírané a dle vlákninového složení

 

Nenatírané

UC 1 - lepenka chromonáhrada

S bezdřevou bílou lícovou stranou a bílou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou světlé.

 

UC 2 - lepenka chromonáhrada

S bezdřevou bílou lícovou stranou a světlou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou světlé.

 

UT 1 - Triplexkarton

S bezdřevou bílou lícovou stranou a světlou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou šedé.

 

UT 2 - Triplexkarton

S lehce dřevitou bílou lícovou stranou a světlou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou šedé.

 

UD 1 - Duplexkarton

S bezdřevou bílou lícovou stranou a šedou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou šedé. Spec. objem vyšší než 1,45 g/m2.

 

UD 2 - Duplexkarton

S lehce dřevitou bílou lícovou stranou a šedou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou šedé. Spec. objem 1,30 - 1,45 g/m2.

 

UD 3 - Duplexkarton

S lehce dřevitou bílou lícovou stranou a šedou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou šedé. Od UD2 se liší spec. objemem, který je nižší než 1,30 g/m2.

 

Natírané

 

GC 1 - Chromokarton

S bezdřevou bílou lícovou stranou a bezdřevou bílou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou světlé. Plošná hmotnost nátěru je vyšší než 18 g/m2. (Simwhite, Avanta super)

 

GC 2 - Chromokarton

S bezdřevou bílou lícovou stranou a světlou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou světlé. Plošná hmotnost nátěru je vyšší než 18 g/m2.

 

GT 1 - Chromotriplex

kartonS bezdřevou bílou lícovou stranou a světlou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou šedé. Plošná hmotnost nátěru je vyšší než 18 g/m2.

 

GT 2 - Chromotriplex

kartonS lehce dřevitou lícovou stranou a světlou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou šedé. Plošná hmotnost nátěru je vyšší než 18 g/m2.

 

GD 1 - Chromoduplexkarton

S bezdřevou bílou lícovou stranou a šedou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou šedé. Plošná hmotnost nátěru je vyšší než 18 g/m2.

 

GD 2 - Chromoduplexkarton

S lehce dřevitou lícovou stranou a šedou rubovou stranou.

Vnitřní vrstvy jsou šedé. Plošná hmotnost nátěru je vyšší než 18 g/m2. (Uniboard)

 

GGZ - Vysoce lesklý skládačkový karton

Z bílých bezdřevýchvrstev. (Splendorlux).

 

GG1 - Vysoce lesklý skládačkový karton

S bílou bezdřevou lícovou stranou, bílou rubovou stranou. Vnitřní vrsta je světlá.

 

GG2 - Vysoce lesklý skládačkový karton

S bílou bezdřevou lícovou stranou, bílou rubovou stranou. Vnitřní vrsta je bílá.

 

Použité zkratky:

U = ungestrichen - nenatřený

G = gestrichen - natřený

GG = Gussgestrichen - nátěr sušený při styku s leštěným povrchem sušícího válce

D = Duplex a T = Triplex

Označují počty vrstev odlišných vlakninovým složením či barvou.

 

Technické názvosloví papíru

NEWS      Newsprint (Novinový papír)

MFS         Machine finished speciality (Strojně hlazený papír speciální)

TD            Telephone directory (Papír na telefonní seznamy)

MFC         Machine finished coated (Bezdřevý strojně hlazený natíraný papír)

LWC         Light weight coated  (Lehce dřevitý strojně hlazený natíraný papír)

MWC       Medium weight coated  (Středně jemný natíraný papír)

WFU         Wood free uncoated  (Bezdřevý papír)

WFC         Wood free coated (Bezdřevý natíraný papír)

SC            Supercalandered (Superkalandrovaný papír)

MG          Machine glazed (Strojně leštěný papír)

ECF         Elemental chlorine free (Chloruprostý papír)

TCF         Total chlorine free (Úplně chloruprostý papír)

 

Volba papíru

a) vzhled (estetická vhodnost pro danou zakázku)

b) technické vlastnosti papíru (potiskovatelnost, vhodnost pro další dokončující výrobu, dráha papíru u dodaných archů)

c) dostupnost (dodací termín)

d) cena

 

Pozor! u speciálních papírů je potřeba vždy prověřit možnosti potisku časová dostupnost (co je skladem). U méně kvalitních papírů jako je LWC a SC je potřeba ověřit možná částečná průhlednost.

gramaze_papiru.jpg
formaty_papiru.jpg
oznaceni_smeru_vyroby.jpg
Draha_papiru.jpg
tloustky_archu_papiru.jpg
Archy_miry_tloustky.jpg
formaty a gramaze zakladnich materialu.j

Plastické hmoty
Fólie z plastických hmot - jsou nesavé, pružné a rozměrově stálé. Nejčastěji na bázi PVC (Polyvinylchlorid), PES (Polyester),  PE (polyetylén), PP (Polypropylén). Mají vyšší odolonost okolním vlivům než papír (odolnost proti vlhkosti, UV stálost, mechanickou odolnost)

Další plasty používané v obalové technice a signmakingu:
PET (polyethylenteraftalát),
HDPE (vysokohustotní polaetylen),
LDPE (nízkohustotní polyetylen),
PS (polystyren),
PA (polyamid),
akrylátové desky - plexisklo (Altuglas) - dobře tvarovatelný, využití ve světelné reklamě, POS materiály
pěněné PVC (Vikupor) - dostupné v široké škále barev a tlouštěk pro interiérové i exteriérové využití
tvrdá folie z PVC (Vikunyl) - lze je potiskovat i knihařsky zpracovávat, využití na výrobu různých štítků, cedulek, karet, kancelářských obalů
HPS desky (Vikureen) - interiérové aplikace, vakuové tvarování
Vzhledem k nesavosti těchto materiálů je potřeba ukotvení barvy provést jinými mechanismy než při potisku papíru. (chemicky či ionizací ošetření povrchu)

Ostatní materiály
FE - ocel
AL - hliník

Dokončovací zpracování


Měkké vazby (V1, V2, V3, V4)


Vazba V1
Tato vazba je založena na sešití do sebe vložených dvojlistů drátěnou skobkou. Norma uvádí maximální povolený počet listů v závislosti na použitém papíru o plošné hmotnosti: do 70 g/m2 nejvýše 60 listů (120 stran), nad 70 g/m2 nejvýše 44 listů (88 stran). V souvislosti s počtem stran je třeba si uvědomit, že vnitřní listy budou mít menší šířku, než stránky na začátku a na konci složky, které jsou blíže k obálce. Je-li na tisk použit papír s vyšší hmotností mají brožury tendenci se rozevírat. Nelze potiskovat hřbety (pouze některé stroje pro V1 vazbu umí vytvořit “square fold”, který dodává této vazbě vzhled V4 vazby a pak lze umístit potisk i do takto vytvořeného hřbetu. V1 linky jsou v zásadě cca 10x rychlejší než V4 linky. Vzdálenost drátěných skobek je dána šířkou šicích hlav. (Nejmenší možný hřbet se dvěma skobkama je cca 88 mm)

 

 

 


Vazba V2
V tomto případě je vnitřní blok složen z jednotlivých listů a dvojlistů. Blok je ve hřbetě slepen syntetickým lepidlem, zavěšen do měkké kartonové obálky a vše je společně po třech stranách oříznuto. Obálka je většinou ve hřbetě 4x rýhovaná, dvě prostřední rýhy jsou určeny šířkou bloku, vnější rýhy jsou posunuty o 4 až 6 mm ke kraji a jsou provedeny
z opačné strany, protože mají usnadňovat otevírání obálky na opačnou stranu. Norma udává, že tloušťka bloku má být dle plošné hmotnosti papíru následující: do 90 g/m2 4 až 35 mm nebo 5 až 20 mm pro složky slepené ve hřbetě při skládání, nad 100 g/m2 5 až 40 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vazba V3
Jedná se o typ měkké vazby, kdy je blok sešitý skobkami shora, zavěšený do kartonové obálky se čtyřmi rýhami (bigy) a oříznutý ze tří stran. Rozsah tloušťky bloku je u vazby V3 omezen do cca 10 mm (cca 400 stran). Vazba V3 bývala doporučována zejména pro nízko-nákladové neperiodické publikace.

 

 

 
Vazba V4
Knižní blok je sešitý nití a potom zaklížený. Po zavěšení do obálky je brožura oříznuta po třech stranách. Tloušťka knižního bloku se pohybuje od 5 do 50 mm (cca do 800 stran) a plošná hmotnost papíru bývá do 100 g/m2, u šití tavnou nití do 90 g/m2.


 

 

 

 Polotuhé vazby (V5, V6)


V5
Knižní blok šitý nebo lepený zavěšený do desek lehčí lepenky


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V6
Knižní blok lepené listy z lehčí lepenky - leporelo 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tuhé vazby


V7
Knižní blok šitý, zavěšený do tuhých desek s kombinovaným potahem
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V8
Knižní blok šitý (800-1400 stran), šitý nití po složkách knižním stehem na gázu nebo bez, zavěšený do tuhých desek s nekombinovaným potahem, tzv. celoplátěná vazba, kdy knižní desky jsou potaženy celistvým plátěným potahem. Má povolené další varianty:
V8a – knižní desky potažené laminovaným papírem,
V8b – potažené papírovým potahem
V8c – potažené jiným potahem, například usní, imitací usně, včetně vatování desek (diáře).
Knižní blok je opatřen předsádkou a je ořezáván před zavěšením do desek. Desky jsou s přesahem cca 3-5 mm.­­­­­

 

V9
Knižní blok šitý, zavěšený do desek z plastů


Předsádky
pevný papír s vyšší hmotností spojující vazbu s knižním blokem.

Formát shodný s čistým formátem knižního bloku.
 

 

Malonákladové a speciální vazby
 

Fastbind
lepená vazba, knižní blok je lepen tavným lepidlem, následné zavěšení bloku do desek je zajištěno pomocí předsádky v samolepicí úpravě.


Termovazba (Bindomatic, Coverman, Thermotronic)
vrstva tavného lepidla je nanesena na vnitřní stranu hřbetu předem průmyslově zhotovené obálky. Do ní s následně vloží snesený knižní blok (max šířka cca 50 mm) a lepidlo je prohřátím zespodu aktivováno o po ochlazení vznikne pevné spojení s obálkou.


Drátěné a plastové vazby  

Twin wire
naděrujeme papíry, do vzniklých děr se navléká předpřipravená twin wire spirála (hřeben)  
Hřebeny jsou nabízeny v různých barvách.  

umožňuje otáčení až o 360°
lze vkládat jeden nebo dva závěsné háčky,

lze ji rozdělit na více částí.
(nástěnné listové kalendáře, stříškové kalendáře) 

twin Wire_parametry.jpg
V1.jpg
V1_siti.jpg
V2.jpg
V3.jpg
V4.jpg
V8.jpg
V6.jpg
V7.jpg
V5.jpg
V9.jpg
kov krou.jpg
vinuta spirala kopie.jpg
vinuta spirala kopie.jpg

Vinutá vazba
naděrujeme papíry, do vzniklých děr se navléká předpřipravená jednoduchá spirála  (plastová či kovová). Spirála je na konci zahnutá , čímž je zajištěna proti vytočení. Spirály jsou nabízeny v různých barvách

vinutá vazba.jpg

Plastová vazba
obdoba drátěné vazby, kde kovové hřbety jsou nahrazeny plastovými hřbety (hřebeny).


 

 

 

 

 

​​​​​​​​Kroužková mechanika
vrtané otvory podle rozteče mechaniky

plast hreben.jpg
kovy3.jpg

Řezání

nejjednodušší finální úprava tiskovin na finální formát. Provedený řez musí být rovný, plocha řezu hladká a řezy musí svírat pravé úhly. měkké materiály řežeme při vyšším tlaku lisu, tvrdé za malého tlaku lisu.Některé nedostatky při řezání: otisk žebrování na vrchních arších - způsobeno vysokým tlakem lisovadla na stoh řezaného papíru - možné odstranit nasazením krycích plechů, které rozprostřou sílu. Otřepené okraje způsobené tupým nožem. 

 

Výseky a ohyby

finální tvarová úprava na výsekovém automatu pomocí výsekové formy.Výseková forma - nejčastěji rovná dřevěná deska s drážkami (překližka 15-18 mm silná) osazená sekacími, perforovacími, nařezávacími nebo rýhovacími (bigovacími) noži.Omezení pro tvar výseku - nejmenší vzdálenost jednotlivých tvarů mezi sebou na archu je 4-5 mm. Nejmenší vzdálenost mezi bigy je 3 mm. Minimální průměr otvoru  je 6 mm. Příliš malé detaily a dlouhé tenké špičky nelze udělat vzhledem k omezeným možnostem ohýbání výsekového nože - lze udělat úhel cca 30°.Podklady - přenos tvarů na desku fotochemickou cestou na základě vysvíceného filmu s obrazem výsekuCena - výseková forma cca 8 Kč/cm nože,  Cena - za vyseknutí cca 1 Kč za zdvih výsekového automatu (výsek v rámci jednoho archu) 

 

Trojřez

ořez stohu papíru ze tří stran 

 

Falcování

překládání (ohyb) listů papíru (do 150-170 g/m2 ) 

falcovani.jpgBigování
příprava pro falcování u vyšších gramáží papíru (rýha vytvořená tupým nožem). Nad 170 g/m2 je bigování nezbytné aby nedocházelo k trhání ohnutého hřbítku.

 


Perforování
narušení papíru řadou děr, které umožňují snadnější trhání v místě perforace. (na falcovačce či bigovačce, popř. součástí výsekové raznice)

 


Snášení
kompletace jednotlivých částí tiskoviny do správného pořadí před dalším zpracováním. Možno strojově či ručně.

 


Vkládání
vkládání jednotlivých listů či složek do hotových vazeb.

 


Děrování
výroba otvorů v tiskovině (zejména vrtáním)

 


Oboustranná lepící páska
předpřipravená páska s lepidlem na rubu i líci. Používá se v knihárnách pro snadné slepení dvou materiálů

 


Násek
naseknutí silnějších materiálů cca do jedné poloviny tloušťky pro snadnější ohyb v místě náseku. Používá se u silnějších materiálu pro snadnější ohyb a u samolepek k proseknutí lepícího materiálu. Nelepící krycí podložka zůstává neproseknutá.

 


Split   
násek krycího papíru na zadní straně samolepek, který usnadňuje jeho snímání ze samolepky

 


Kašírování
slepování minimálně dvou materiálu v rozsáhlé ploše. Nejčastěji spojení potištěného archu s tuhou lepenkou. Nevýhodou je že jsou vidět okraje lepenky. Provádí se strojově. Doporučuje se kašírovat z obou stran, aby se výsledný produkt nekroutil. Doporučená minimální gramáž pro kašír je 150 g/m2. Její použití minimalizuje prosvítání lepidla a podložky. Další zpracování kašírovaných archů je možné až po 24 hod. Pro oboustranný kašír Tlamin / Tnelamin se doporučuje pro nelaminovanou stranu použít o 50 g vyšší gramáž. Pro kašír v B1 se doporučuje používat 200 g nelaminovaný papír nebo 150 g laminovaný papír

 


Oblepování (zabalovák)
obdoba kašírování, ale spojení materiálu je provedeno až na zadní straně výrobku. Přehneme tiskový arch přes okraje pevné podložky a zalepíme na zadní straně. Nejsou tedy vidět okraje podložky.  Výroba je nutná ručně. Doporučený materiál pro oblepování je 200-300 g/m2. Jádro obalováku může papírové popř. z polystyrenu.

 


Balení
zatavení do folie, zabalení do papíru či krabic. Možno dodat i volně na paletách. Doporučuje se vhdoně prokládat, zabezpečit proti sesuvu a kritická místa (rohy palety).

 


Přídavky materiálu
při kalkulaci se připočítávají potřebné technologické přídavky na konkrétní úkony při výrobě. (pasování barev, seřízení dalších knihařských strojů)

 


Náhled
kontorla barevnosti či jiných důležitých fází výroby

 


Lakování
povrchová úprava tiskovin. Lze použít lak lesklý nebo matný uplatňovaný celoplošně nebo parciálně.
Lakování tiskové (ofsetové) - nanášení pomocí poslední barvové věže tiskového stroje. Nízká výsledná kvalita, vysoký obsah organických rozpouštědel. Disperzní lakování - pevné syntetické polymerní částice rozpustné ve vodě nanášené na tiskovinu. Po vysušení vzniká pevný film který má tendenci kopírovat drobné nerovnosti tiskoviny a není tedy možné dosáhnout příliš vysokého lesku. Online napojené na tiskový stroj.
UV lakování - laky s fotoiniciátorem citlivým na ultrafialové záření. Vlivem UV záření dochází k rychlé polymerizaci (vytvrzení laku). UV laky se vyznačují vysokým leskem a větší vodě odolnou vrstvou. Většinou off-line zařízení neboť UV lak nesmí přijít do styku s ofsetovými barvami pokud nejsou 100% suché.
Voňavé laky - lak doplněný mikrokapslemi s vůní, které při otěru praskají a uvolňují voňavou esenci.

 


Laminace
celoplošná povrchová úprava tiskoviny polypropylenovou či polyesterovou folií (nelze aplikovat parciálně). Tato úprava zvyšuje mechanickou odolnost a vlhkovzdornost tiskoviny, u velkoformátových tisků zajišťuje také předevší UV stálost barevného podání tisku. Provedení lze volit matné či lesklé s různou tloušťkou folie. Lesklá laminace umocňuje vnímání hloubky, jasu a kontrastu barev. Pro prosvětlované produkty je nutné volit lesklou laminaci. U velkoformátových tisků (nad 1 m2), při hrozbě odlesků snižujících čitelnost, je dobré zvolit matnou laminaci - laminace zajišťuje především ochrannou funkci. U maloformátových tisků volíme lesk či mat dle vkusu a v závislosti na požadovaném výtvarném řešení. Laminovat lze materiál s plošnou hmotností od 115 do 400 g/m2. U materiálů do gramáže cca 200 g je potřeba počítat s možností kroucení při jednostranné laminaci. Směr vlákna by měl být rovnoběžný s osou válce. (Důležité zejména pro gramáže do 200 g kde je velká náchylnost k mačkání archů)
Laminace za tepla - folie s lepidlem je aplikována na tiskovinu při teplotě cca 110 C, oboustranně či jednostranně. Použití pro nižší náklady tiskovin. Vyšší cena než laminace za studena.
Laminace za studena (suchou cestou) - samolepící folie je lepena tlakem, jednostranně či oboustranně. Použití - inkoustové tisky
Laminace za studena (mokrou cestou) - mezi nelepivou folii a papír je nanášena vrstva lepidla a následně spojena tlakem. Použití - vyšší náklady tiskovin (nižší cena než laminace za tepla)


Speciální lamina
Rastrované lamino - lamino s plastickým reliéfem. Dvě technologie výroby - a) běžná laminace materiálu dodatečně rastrovaná pomocí speciálního stroje působením tlaku a tepla (nevýhodou je protlačení reliéfu i na druhou stranu laminovaného materiálu, levnější technologie, folie s tloušťkou cca 12 mikronů). b) opatření materiálu folií s již rastrovaným reliéfem (reliéf je možný jen na jedné straně, druhá strana může zůstat hladká, dražší technologie, folie s tloušťkou cca 30 mikronů)

 


Ražba
otisk reliéfní formy do materiálu (papír, kůže, plast).

 


Druhy ražby
a) ražení za studena s barvou
b) za tepla s folií (suchá ražba). Folie s barevnou či kovovou vrstvou
c) slepá ražba (ražba bez barvy) - slepotisk
d) vysokoreliéfní ražba - ražba je prováděna dvěma formami najednou (negativní matricí a pozitivní patricí)
Ražba bez razníku (dieless) - na materiál je flexotiskovou formou vytištěna grafika speciálním lepidlem a pak je tlakem za studena aplikována jemná kovová folie. Po jejím odtržení zůstane folie nalepena pouze na místech, kde bylo naneseno lepidlo. Efekt má vzhled jako při ražbě za tepla folií. Touto technologií lze docílit i autotypického efektu.

 


Hologram
bezpečnostní optický prvek který nese dvourozměrnou nebo trojrozměrnou obrazovou informaci. Obraz je tvořen přesně formovanými vrypy na kovové folii.  Vrypy jsou velmi tenké a zapisované s vysokou hustotou. Na materiál jsou aplikovány technikou foliové ražby nebo jako samolepka.

 


Trigram/Lenticular
“animované” efekty či obrázky s 3D efekty.
Na základě postupného zobrazování sekvence obrázků přes systém lineárních čoček na plastové desce můžeme vytvářet tyto základní efekty:
Morphing - postupný přechod jednoho objektu v druhý
Fliping - skokový přechod jednoho objektu v druhý
Animace - pohyb
3D efekt - iluze prostoru

Signmaking
výroba reklamy, základní rozdělení
- velkoplošný tisk (šíře vyšší než 1 m): billboardy, bigboardy, megaboardy, ochranné sítě na stavbách atd.
- světelná reklama: neony, citylighty, LED obrazovky
- gravírování a řezání: řezaná reklama
- orientační a výstavní systémy: panely, expozice
- potisk materiálů: plasty, desky, folie pro tisk, filmy, papíry
- nafukovací a 3D reklama: trojrozměrné reklamní předměty
- finishing: laminátory, svářečky a děrovačky

 

 

 

Základní technologie používané při signmakingu
 

Gravírování
rytí do materiálu pomocí rotujících malých fréz. Lze volit šířku a hloubku rytého motivu. Vhodné pro kov a dřevo.

 

Rytí diamantem
rytí grafického motivu diamantovým hrotem. Vhodné pro mělké a tenké linie. Vhodné pro kov.

 

Popis laserem
přesná technologie popisování pomocí úzkého paprsku světla s velkou energií. Vhodné pro kovy dřevo, sklo, plasty, pryž i samolepící folie. Minimální rozměr linky je 0,08 mm. Maximální velikost obrazu je cca 10 x10 cm.

 

Pískování
otryskávání hladkého povrchu kalibrovanými částicemi speciálního písku, nejčastěji s využitím šablon. Nejmenší rozměr linky 0,1 mm. Vhodné pro úpravy skla, kovu či leštěného kamene.

 

Výšivka
převod vektorového motivu na textil či kůži pomocí jehel (vyšívání). Možno použít až 12 jehel v šicí hlavě při jednom vyšívání. Použitelné materiály od 140 g/m a výše, na nižších gramážích - tenčích materiálech - je výšivka nevzhledná.

 

Transfer
tisk na přenosovou podložku a následná fixace na materiál pomocí tepla a tlaku.

 

Flock
nanesení vláken z polyesteru, polyamidu nebo viskózy do vrstvy lepidla pomocí elektrostatického pole. Simulace umělého sametu. Možné aplikovat již předpřipravené termofolie s flockovaným povrchem.  


 

 

Tisk na textil
Přímý tisk na světlý podklad
potisk je realizován sítotiskovou technikou.Barevný obraz je rozloženna jednotlivé základní barvy (zpravidla CMYK) . Někdy je pro lepší výsledky vhodné využít rozkladu do více tiskových barev.

Přímý tisk na tmavý podklad
potisk je realizován sítotiskovou technikou. Barevný obraz je opět rozložen na jednotlivé barvy  a využívá se podtisku světlou barvou nebo se použijí  barvy, které jsou sytější  a překryjí tmavší podklad.

Discharge
potisk je realizován sítotiskovou technikou. Místo barvy se použije speciální chemická látka, která chemicky reaguje s pigmentem barvy trika a odstraní tento pigment. Výhodou je, že na textilii  není nános barvy a textilie zůstává vláčná.

Transferový tisk
potisk je realizován sítotiskovou či digitální technikou.Barevný obraz jenejprve natištěn na přenosový materiál (silikonový papír) a následně v transferovém lisu za působení tepla a tlaku je přenesen a fixován obraz na textilii. Tato technika se používá zejména na potisk míst, která jsou standardními technikami těžko potisknutelné (nerovné povrchy, švy, náplety)
Zvláštním příkladem je sublimační tisk kdy dochází za působení tlaku a teploty k “napaření - sublimaci” barvy = přímému obarvení textilních vláken. Toto spojení je velice trvanlivé. Tato technologie je možná pouze pro látky s příměsí PES. Sublimace nelze aplikovat na bavlněná vlákna. Látka po obarvení zůstává v místě potisku vláčná.

3D tisk
potisk je realizován sítotiskovou či digitální technikou Pro potisk se využívá vysoce hustá barva a zůstává ve vysokém nánosu na textilii a vzbuzuje dojem 3D tisku

bottom of page