top of page

​"Když chce člověk vyprávět věrohodný příběh,

musí mít dobře promyšlené detaily"

 

 

John Irving

Home vrch

Váš Produkční ONLINE

Platíte za služby profesionálního produkčního jen tehdy,
když ho skutečně potřebujete - na vyžádání.

Poradenství a podpora při vývoji netradičních a složitějších POS materiálů. Optimalizace vašeho produkčního portfolia

Kvalitní a efektivní realizace vašich reklamních materiálů.
Průběžná kontrola výroby.


Profesionál na Vaší straně.

Produkční Online

KREATIVNÍ produkce

Navrhneme pro vás zajímavá a moderní zpracování POS materiálů.

Připravíme vám prezentaci neobvyklých
produkčních řešení na míru.

Doporučíme vám neotřelé trendy reklamní dárky.

Najdeme cestu tam, kde ji jiní nevidí.

Kreativní produkce

Grafika a DTP práce

Tvoříme jedinečná a funkční grafická řešení pro jednotlivce i firmy ze všech oborů s důrazem na osobitost, zapamatovatelnost a vhodnost pro daný účel.
Cílem je vždy snaha o komplexní řešení všech navržených
reklamních materiálů.

Vždy klademe důraz na přípravu dat pro jejich další budoucí použití. Správně připravená data
lze opakovaně používat
s minimem úprav.

Kvalitní předtisková příprava je nezbytnou
součástí našich služeb.

Vy máte vizi, my dodáme tvar.

DTP

Ruku si s klientem  podáváme
na znak dohody a důvěry.

Ta je pro nás posvátná.

Reklamní předměty a dárky

Nabízíme širokou paletu reklamních předmětů a dárků pro vaše zaměstnance či obchodní partnery. Někdo se spokojí
s rychlým vyběrem z katalogu, ale nebojte se chtít víc.

 

Stačí pochopit vaše potřeby a společně to vytuníme.

Neplýtváme Vaším časem.

Nedržte se u země, originalita se cení!

Gift

IdeaManagment

Vy máte nápad a  skvělý produkt a mi máme dlouholeté zkušenosti v reklamní produkci. Soustřeďte se na svůj vlastní obor činnosti a mi za vás převezmeme zodpovědnost za reklamní produkci všeho druhu.

Šetřete čas a peníze  a najměte si
na své  reklamní projekty zkušené profesionály.

Plánujeme a předvídáme.

Na zítřejší problémy hledáme řešení už dnes.

Idea managment

Produkční AUDIT

Provedeme komplexní nezávislé posouzení cen
a celkové efektivnosti vaší nákupní politiky.

Analyzujeme a identifikujeme možné úspory
při zachování nebo zlepšení stávající kvality.

Pomůžeme při vyjednávání lepších podmínek s novými
i se současnými dodavateli.

Optimalizujeme jednotlivé reklamní materiály
s ohledem na jejich funkčnost a délku použití.

audit

Výběrová řízení

Připravíme nezávislá výběrová řízení s důrazem na odborně správné a jednoznačné zadání.

Doporučíme vhodné účastníky. Posoudíme vhodnost uchazečů a jejich kvalitu služeb a technologické vybavení.

Zkontrolujeme úplnost a formální správnost
odevzdaných podkladů VŘ.

Připravíme korektní analýzu všech nabídek uchazečů dle předem jasných kritérií a doporučíme vhodného vítěze.

Zajistíme nestrannou komunikaci s jednotlivými účastníky
v průběhu výběrového řízení.


Kvalitní služby a produkty za nejnižší ceny.

výberová rizeni
bottom of page