Výběrová řízení

Připravíme nezávislá výběrová řízení s důrazem na odborně správné 
a jednoznačné zadání

Doporučíme vhodné účastníky. Posoudíme vhodnost uchazečů a jejich kvalitu služeb a technologické vybavení

Zkontrolujeme úplnost a formální správnost odevzdaných podkladů VŘ

Připravíme korektní analýzu všech nabídek uchazečů dle předem jasných kritérií a doporučíme vhodného vítěze

Zajistíme nestrannou komunikaci s jednotlivými účastníky v průběhu výběrového řízení

 

Kvalitní služby a produkty za nejnižší ceny

kompletní servis 

a poradenství v reklamní produkci

 

+420 724 085 655 | producer@printproduction.cz

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon