Výběrová řízení

Připravím nezávislá výběrová řízení s důrazem na odborně správné 
a jednoznačné zadání

Doporučím vhodné účastníky. Posoudím vhodnost uchazečů a jejich kvalitu služeb a technologické vybavení

Zkontroluji úplnost a formální správnost odevzdaných podkladů VŘ

Připravím korektní analýzu všech nabídek uchazečů dle předem jasných kritérií a doporučím vhodného vítěze

Zajistím nestrannou komunikaci s jednotlivými účastníky v průběhu výběrového řízení

 

Kvalitní služby a produkty za nejnižší ceny

Josef
Kostrhún

kompletní servis 

a poradenství v reklamní produkci

 

+420 724 085 655 | producer@printproduction.cz

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon